سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران
سال حمایت از کالای ایرانی
سال حمایت از کالای ایرانی

مدیر عامل سازمان

دکتر جواد واحدی

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

 

سخن مدیر عامل