سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

نظر سنجی

نظر شما در مورد درگاه اینترنتی سازمان چیست؟
ضعیف
متوسط
خوب
بسیار عالی

مدیر عامل سازمان