سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

نظر سنجی

نظر شما در مورد درگاه جدید اینترنتی سازمان چیست؟
ضعیف
متوسط
خوب
بسیار عالی

مدیر عامل سازمان

دکتر جواد واحدی

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

 

سخن مدیر عامل