سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران

مطالب

انتصاب دکتر حامد انشایی به عنوان سرپرست سازمان

حامد انشایی سرپرست سازمان همیاری شهرداری های مازندران شد.  بعد از قبول استعفاء مهندس فرجی ، اعضای هیات مدیره  با اکثریت آرا دکتر حامد انشایی را به عنوان سرپرست سازمان همیاری شهرداری های مازندران انتخاب کردند .  به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های مازندران ، روز گذشته در جلسه هیات مدیره سازمان با حضور دکتر توکلی معاون عمرانی استاندار ،اعضای هیات مدیره با استعفاء مهندس  فرجی مدیرعام

مدیر عامل سازمان